Tải Ghost Win 7 Ultimate 64 Bit Full Soft mới nhất 2016

Do hiện nay có nhiều các bản ghost đang có ở trên mạng nhưng hầu như các bản trong số đó chưa chắc đã tốt như bạn mong muốn hôm nay mình xin mạo muội giới thiệu bản ghost no soft ngon nhất của mình.
bản ghost gồm có các yếu tố và quy định sau.


1. Cài trực tiếp trên máy thật không cài trên máy ảo để nhằm tạo 1 bản ghost ổn định nhất cho các bạn.
2. Trong lúc cài win không ấn (không click và di chuyển chuột lung tung đến khi vào màn hình chính 30 giây mới di chuyển chuột.
3. Không ấn sai click lệch khi tinh chỉnh windows nếu ấn sai (ví dụ đang cài visual ++ 2013 mà ấn nhầm ra ngoài desktop) thì phải xoá bộ cài usb tạo lại bộ cài vào usb và cài lại win luôn (mình đã phải cài lại win 4 lần và mất 2 ngày mới tạo được bản ghost này).
4. No Soft linh tinh không lược bỏ hay update gì hết chỉ có cài thêm soft chơi game gồm có: Dotnet 4.0-4.5-4.5.1-4.5.2 Visual ++ 2005-2005 Sp1-2008-2008 Sp1-2010-2010 Sp1-2012-2013 (X86 và X64).
5. Tạo ghost bằng phần mềm chuyên nghiệp nhất (không click sai khi cài) không lỗi màn hình xanh.
Đó là những quy định của mình giúp mình tự tin và kiên trì để làm ra 1 bản ghost ngon nhất bền mãi với thời gian.


Đây là 1 số hình ảnh:

Comments