1280 mất nguồn có dao động

1280 mất nguồn có dao động có 2 nguyên nhân chủ yếu sau. các bạn gặp thì làm theo hình nhé

Trường hợp 1.


1280 mất nguồn có dao động trường hợp 1Trường hợp 2
Không được các bạn chuyển làm bước 2 nhé !1280 mất nguồn có dao động trường hợp 2

Comments

Post a Comment